Poczet sztandarowy

Niewłaściwie

Sympatyczni druhowie w składzie pocztu sztandarowego popełnili następujące błędy:

występują w półbutach,

nie mają założonych pasów  głównych,

odstęp pomiędzy dowódcą pocztu a sztandarowym jest za duży,

cała trójka  nosi w nieprawidłowych miejscach  medale „Za zasługi dla pożarnictwa”,

asystujący pocztu ma źle przypięty sznur galowy,

sztandarowy przytrzymuje sztandar dwoma rękami,

sztandar przenoszony jest pod  złym kątem,

sztandarowy nie założył szarfy pod pagon kurtki,

Ponadto mają w niewłaściwych miejscach przypięte odznaki, które z uwagi na trudności w ich identyfikacji nie zostaną omówione.

 

Dobrze

Poczet sztandarowy zgodnie z obowiązującym w Związku OSP RP Regulaminem Umundurowania powinien występować w ubiorze galowym: białych rękawiczkach, pasach głównych koloru czarnego, butach „skuterach”, „oficerkach” lub „bukatach” ze spinaczami. Nogawki spodni powinny być wpuszczone w cholewki butów lub pod spinacze.

Odstępy pomiędzy dowódcą  pocztu, sztandarowym i asystującym powinny być  jednakowe (na szerokość łokcia).

Odznakę pojedynczego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa” nosi się z lewej strony kurtki, ponad górną jej kieszenią, podkładając wstążkę do połowy pod klapę kołnierza.

Sztandar przenosi się na prawym ramieniu pod  kątem 45 stopni, przytrzymując go wyprostowaną prawą ręką, palce wskazujący i serdeczny wyprostowane na drzewcu.

Sztandarowy podkłada szarfę pod  prawy pagon kurtki, szarfa wtedy się nie zawinie, nie spadnie i nie ulegnie niszczeniu.

Sznur galowy nosi się przypięty pod prawy pagon kurtki od strony wszycia rękawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WWW.STUDIOMAGENTA.COM.PL